Verbeter de pendelervaring naar school!


Geef jouw leerlingen het mandaat om het verkeer in West-Vlaanderen veiliger, leuker of gewoonweg beter te maken! Willen we veiligere wegen, nooit meer rode lichten of een servicepunt voor de fiets onderweg, het kan allemaal! Leerlingen gaan op onderzoek en gaan vanuit hun eigen beleving op zoek naar inzicht om conceptuele oplossingen te bedenken, ontwerpen en maken die ons allemaal ten goede kunnen komen!

Tijdens het project domepelen we leerlingen onder in de textielwereld en verkennen ze hoe moderene textieltoepassingen kunnen helpen met het vormgeven van hun oplossing.

De challenge wordt officieel gelanceerd op 19 februari in Sioen Industries en iedereen is welkom om de ontwikkelde oplossingen te exposeren op zaterdag 18 mei in het Industrial Design Center van HoWest. Leerkrachten kunnen ook aanmelden om een training te volgen om dit project optimaal te kunnen coachen.


Ik wil meedoen!

Overzicht
Wie

Voor leerkrachten.

Wanneer

Op woensdag 13/02
van 13.00 tot 16.30 uur.

Waar

RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen
Beverlaai 75, 8500 Kortrijk


Inhoud

Tijdens deze nascholing krijg je inzicht in het didactisch kader van het project, dat gebaseerd is op Design Thinking principes en mindsets. Je leert hoe je jouw leerlingen kan coachen van complex probleem tot en met creatieve oplossing.


Doelstellingen

Na deze nascholing heb je inzicht in het didactisch raamwerk, heb je het project concreet doorgenomen en ben je goed voorbereid om het project in de klas te brengen en op te volgen.


Wie

Voor leerlingen en leerkrachten.

Wanneer

Op dinsdag 19/02
van 10.00 tot 15.00 uur.

Waar

Sioen industries, Ardooie


Inhoud

Tijdens het kick-off event dompelen we ons onder in de STEM-wereld van Sioen Industries, een textielbedrijf in Ardooie en een wereldleider op vlak van veiligheidstextiel en technisch textiel. De leerlingen krijgen de ontwerpuitdaging gepresenteerd en er wordt een gezamelijke ontwerpoefening doorlopen. Er worden maximum 250 deelnemers toegelaten.


Doelstellingen

Op deze dag willen we leerlingen inspireren en laten kennismaken met het opzet van het project om een hoge mate van eigenaarschap en een grote motivatie bij de leerlingen te stimuleren. De dag bestaat uit het opbouwen van een postieve mindset bij leerlingen om dit project tot een goed einde te brengen en het opzetten van een hoge mate van interactie tussen leerlingen om zich te kunnen verdiepen en verbinden met de ontwerpuitdaging.


Wie

Voor leerkrachten.

Wanneer

Datum in Maart of April

Waar

Een locatie in Brugge of Kortrijk.


Inhoud

Er wordt dieper ingegaan op de specifieke ontwerpopdrachten, hoe de leerkracht de ontwerpopdrachten kan uitvoeren en kan coachen. Indien nodig wordt bijgestuurd.


Doelstellingen

We verdiepen ons in het faciliteren van een onderzoeks- en ontwerp-proces.

Wie

Voor leerlingen, leerkrachten en nieuwsgierig publiek.

Wanneer

Op zaterdag 18 mei
van 10.00 tot 16.00 uur.

Waar

Industrial Design Center, HoWest


Inhoud

Tijdens de awarduitreiking worden de gemaakte prototypes gepresenteerd aan het brede publiek. Leerlingen verduidelijken hun prototype en er volgt een officiële awarduitreiking voor de deelnemende teams.


Doelstellingen

De leerlingen en leerkrachten worden beloond voor hun harde werk en alle inzichten uit het onderzoek worden overgemaakt aan de Provincie West-Vlaanderen.


STEM-focusWild van textiel

In deze editie willen we de perceptie die jongeren hebben over de textielsector aanpakken. Niet enkel door ze te informeren over de textielsector, maar door ze aan de slag te laten gaan met de nieuwste toepassingen in functie van hun ontwerpuitdaging, om het nut en belang ervan in onze wereld meteen te herkennen. Op die manier willen we het brede toekomstverhaal van textiel op een realistsiche en genderneutrale manier overbrengen.Doe mee aan deze STEM-experience!


Het lespakket


We stellen het lespakket GRATIS ter beschikking.
De volgende uitgewerkte materialen zullen aangeleverd worden voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar.
Goed voor een lessenpakket van maximum 20 lesuren.

De inhoud


Leerstofinhoud eerste graad

De inhoud van het Design Your City-project bestaat uit een combinatie van STEM-opdrachten en ontwerpopdrachten.


   Ontwerpopdrachten

Er zullen 4 tot 8 ontwerpopdrachten in het curriculum zitten.


STEM-opdrachten

Er zullen 4 tot 8 STEM-opdrachten in het curriculum verweven zijn. De opdrachten zullen leerplandoelen/eindtermen van de volgende vakken raken: wiskunde, techniek, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en PO. We zijn druk aan het werk om alles klaar te krijgen. We noteren hier de desbetreffende doelen die in het project zitten van zodra ze bekend zijn.


Leerstofinhoud tweede graad

De inhoud van het Design Your City-project bestaat uit een combinatie van STEM-opdrachten en ontwerpopdrachten.


   Ontwerpopdrachten

Er zullen 4 tot 8 ontwerpopdrachten in het curriculum zitten.


STEM-opdrachten

Er zullen 4 tot 8 STEM-opdrachten in het curriculum verweven zijn. De opdrachten zullen leerplandoelen/eindtermen van de volgende vakken raken: wiskunde, techniek, biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. We zijn druk aan het werk om alles klaar te krijgen. We noteren hier de desbetreffende doelen die in het project zitten van zodra ze bekend zijn.


Doe mee


BELEVEN

VOLZET

Voor 1 leerkracht met 1 t.e.m. 20 leerlingen.


Online lesmateriaal

Deelname awarduitreiking

Twee nascholingen

Deelname kick-off event

Inschrijven

LEREN

150

EUR

Voor 1 leerkracht met 1 t.e.m. 20 leerlingen.


Online lesmateriaal

Deelname awarduitreiking

Twee nascholingen

Deelname kick-off event

Inschrijven

ONTDEKKEN

GRATIS

Voor 1 leerkracht met 1 t.e.m. 20 leerlingen.


Online lesmateriaal

Deelname awarduitreiking

Twee nascholingen

Deelname kick-off event

Inschrijven


In samenwerking met

Dit project werd mede mogelijk gemaakt met de steun van de volgende organisaties.

Vragen die we veel krijgen...


Wat is de duurzame uitkomst voor de leerling?

Design Your City stimuleert een diep geloof in eigen kunnen (growth mindset), leert de basisprincipes en mindsets van een creatieve probleemoplosser in de 21ste eeuw aan en laat jongeren een STEM-studiekeuze overwegen.
Het stimuleren van een growth mindset doen we door een growth mindset interventie in te bedden tijdens het startevent en door de inzet van het onderwijsproject radicaal te verhogen: jongeren werken in een beschermde omgeving aan een echte uitdaging waarbij echte resultaten worden verwacht, die 'zie je wel ik kan iets' succesvervaring leidt tot een oprecht en diep geloof in het zelfstandig stappen kunnen nemen in leren en leven.
Tijdens het traject worden tal van future skills aangereikt: hoe er constructief in team kan samengewerkt worden, hoe doelgericht creativiteit in te zetten, hoe een probleem verkennen op een kritisch en analytische manier en hoe kennis over vakgebieden heen kunnen linken. Dit alles door een onderbouwde methodische aanpak (Design Thinking) in te bedden en een intens coachingstraject op te zetten tussen leerkracht en leerlingen.
We dompelen leerlingen ook onder in een STEM-wereld, maar vertrekken vanuit een zeer anti-STEM onderwerp, om op een genderneutrale manier niet enkele de STEM-fans maar een veel breder publiek te laten kennismaken met de waarde en de rol van STEM in onze samenleving.

Welk vak of leerkracht moet dit project trekken?

Indien je een apart vak STEM in de lessentabel staan hebt hoort het zeker en vast daar thuis! Indien je STEM-lessen geïntegreerd zijn in bestaande vakken dient het pakket verdeeld te worden over de desbetreffende vakken. Het project is volledig modulair opgebouwd en jullie kunnen als team afspreken wie welke opdracht uitvoert. Als leerkracht kun je ook de keuze maken om het project volledig op te nemen in je eigen STEM-vak. Je kan je dan beperken tot de ontwerpopdrachten en de STEM-opdrachten die betrekking hebben op jouw vak. Reken hiervoor ongeveer 12 lesuren om alles uit te voeren.

Voor welke studierichtingen is dit project geschikt?

De ontwerpopdrachten kunnen in de A- en B-stroom worden uitgevoerd, alsook in elke BSO, TSO of ASO richting, iedereen kan dus deelnemen! Voor BUSO-onderwijs heb je de keuze om deel te nemen aan deze challenge of met de challenge van het lager onderwijs, die vind je weldra online. De STEM-opdrachten zijn gemakkelijk te integreren in een 2de jaar A-stroom of in een 3de of 4de jaar wetenschappen.

Ik heb geen 20 lesuren, kan ik dan deelnemen?

We rekenen op 20 lesuren om het volledige project uit te voeren, het lesmateriaal is modulair opgebouwd en je kan gerust schrappen wat niet in jouw planning past. We raden jou aan om een minimum van 10 lesuren te reserveren om het ontwerponderzoek af te ronden en een prototype te bouwen.

Moet ik iets kunnen maken?

Geen paniek. Design Your City draait niet rond complexe technische kennis of om dure machines die je al dan niet in school hebt staan, hoewel je deze natuurlijk mag gebruiken. Maar het gaat over het onderzoek en ontwerp dat de leerlingen tot leven kunnen brengen. De doelstelling is dat leerlingen een prototype bouwen van hun oplossing, dat is een niet-werkende en eenvoudige voorstelling van de oplossing. Daar heb je enkel papier, karton en plakband voor nodig, maar dat kan even goed via een poster of een filmpje. De leerlingen bepalen in samenspraak met de leerkracht welke vorm het prototype kan/mag aannemen. Leerlingen ontvangen tijdens de awarduitreiking feedback over hoe waardevol en onderbouwd hun concept is.

Wat is de duurzame uitkomst voor de leerkracht?

Design Your City leert jou als leerkracht hoe je resultaatgericht projectwerk kan opzetten in de klas. Na afloop van het project ben je als leerkracht in staat zelf jouw projectwerk op te zetten en kan je met concrete tools aan de slag om jouw project kwalitatief te onderbouwen. Bovendien krijg je als leerkracht na het traject ook zicht hoe je jouw nieuwe rol als 'coach' in de klas beter kan vervullen.

Zijn er nog kosten verbonden aan deelname?

Naast de vermelde inschrijvingskost zijn er kleine kosten voor de leerlingen die het project met zich kunnen meebrengen, denk aan: drukwerk van +/- 50 bladzijden/leerling en eventueel +/-5 EUR materiaal/leerling voor het bouwen van een prototype. Voor het prototype volstaat een minimum van papier, karton, plakband en andere eenvoudige verbruiksmaterialen.

Welke meerwaarde heeft het volgen van een nascholing?

Tijdens de nascholingen verwerk je het lesmateriaal in detail zodat je expert wordt in het coachen van het project in de klas. Bovendien leer je de essentie van het Design Thinking framework aan, die kennis en tools kan je blijvend inzetten om na Design Your City jouw eigen projectwerking op te zetten in de klas.

Kan ik deelnemen zonder nascholingen?

Jazeker! Hoewel we een nascholing aanraden voor de leerkracht is het niet noodzakelijk. In het gratis lesmateriaal vind je sowieso een handleiding terug die jou door het project loodst.

Is Design Your City een wedstrijd?

Neen, Design Your City is geen wedstrijd. Design Your City is een initiatief om niet één team een goed gevoel te geven, maar alle deelnemers te laten schitteren. De kracht van Design Your City zit niet in één unieke uitvinding, maar in het samenbrengen van die honderden insteken en unieke inzichten van jonge mensen. Hoe meer prototypes we kunnen verzamelen, hoe meer we allemaal winnen!